Adroit Resources – PP fulltecknad och vinterns borresultat


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

Adroit Resources meddelade i fredags att finansieringsrundan om $1M CAD på kursen 10 fulltecknats samt att en insider i bolaget tecknat för $60 000. Pengarna kommer framförallt från nya europeiska investerare. Att dessa ville teckna på 10 cent när kursen låg 10-20% under teckningskurs är ett klart styrkebesked för bolaget. En förklaring kan vara att information kring projektplan och budget, som hålls ganska dolt för allmänheten, ofta lämnas ut till vissa utvalda intressenter i samband med dessa finansieringsrundor. De nya investerarna såg möjligen warrant-programmet som ett särskilt starkt incitament för att teckna 10-20% över dagskurs. 2 nytecknade aktier ger 1 warrant med rätten att teckna 1 aktie för 15 cent under första 4 månaderna, 1 aktie för 25 cent under de nästföljande 8 månaderna, samt 1 aktie för 35 cent under de därefter följande 12 månaderna.

Igår kommunicerades resultaten för vinterns rekognosceringsborrning omfattande 12 diamantborrhål i Grassy Lake. Dessa träffade alla större mineraliseringar och även om en liten del av samplingarna återstår att analyseras meddelas nu att resultaten förbättrar bolagets geologiska förståelse avseende stratigrafi (hur mineraliseringen framträder), samt att bolaget kommer kunna planera ett tätare borrprogram så snart alla prover analyserats, vilket var det primära syftet med vinterns borrprogram. En positiv överraskning i resultatet var att borrningarna påträffade en platinamineraliseirng. Det blir spännande att se hur stor denna kan tänkas vara.

Efter nyheterna har kursen rört sig lite uppåt samtidigt som omsättningen ökade en aning. Vi hade dock räknat med en starkare reaktion på framförallt beskedet om PPn. Kanske kommer den med en viss fördröjning. Ligger kursen kvar bör det ses som ett fint köptillfälle på 6-12 månaders sikt.