Eurocine Vaccines i väntan på hösten


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

Många har kanske under åren följt mina inlägg kring Eurocine Vaccines. Ett svenskt forskningsbolag som bedriver forskning kring nasal vaccinering, en tilltalande teknologi med flertalet fördelar gentemot traditionell injicerande vaccination.
Det har varit en stormig resa i både mot- och medgång där aktieägarna stundtals fått se sina depåer skjuta i höjden för att sedan dala tillbaka.
Jag vill med detta inlägg ge en kort sammanfattning av de senaste åren och därefter dela med mig av hur jag ser på framtiden i ett enligt mig mycket spännande men i dagsläget svalt företag.

2009

I februari 2009 reviderade Eurocine planen för huvudprojektet influensavaccin efter att ett problem med uppskalningen upptäckts. Detta medförde en försening av den kliniska studien bolaget avsedde att starta under samma period. Aktiekursen gick på beskedet ner från ca 25kr till 15kr och det dröjde ända till september innan kursen återigen skulle stabilisera sig över 20kr efter information om att den kliniska studien äntligen var startad. Resultatet från studien beräknades vara klart för rapportering under andra kvartalet 2010 och hösten/vintern blev avvaktande med undantaget från att bolaget under årsstämman kom överens om att genomföra en nyemission i början av 2010.

2010

Året inleddes med en kraftig uppvärdering av aktien från ca 20kr till 30kr. Många såg sin chans i ett lågt värderat Eurocine som hade ett starkt nyhetsflöde att vänta kommande 6 månaders period. Januari bjöd på information om att studien var slutförd och att allt gick enligt tidsplan. Det kom även besked om företrädesemissionen som sattes till 9,7MSEk. En liten emission som inte skrämde marknaden utan aktien fortsatte stegra på spekulation om kommande studieresultat i kvartal två.
Emissionen fulltecknades och i april släpptes uppgifter om att influensavaccinet hade visat god säkerhet och inga allvarliga biverkningar i studien, nytt bränsle tillfördes aktiekursen som passerade 40kr. Sedan fortsatte en väntan efter studieresultatet genom hela kvartal två. Sista dagen den 30/6 släpptes det positiva resultatet som visade att Eurocine Vaccines hade lyckats med studien. Framgången var ett faktum och aktiens ATH på 57kr står sig fortfarande från denna dag.

En lång väntan var över för många aktieägare och de som handlat på resultat gjorde stora vinsthemtagningar och aktiens fina momentum under året fick sig nu en ordentlig törn. Bolaget vars avseende nu var att finna en licenspartner för influensavaccinet och en kommande Fas III kommunicerade att detta uppskattningsvis skulle ta 3-9mån från att studieresultatet släppts. De som spekulerade på kort sikt flydde aktien och med tidens gång under sensommaren och hösten tröttnade allt fler på att vänta och till följd fortsatte kursen dala. I delårsrapporten från oktober meddelade Eurocine att den tidigare omtalade illerstudie snart skulle påbörjas och att resultat väntades presenteras under våren 2011. Här var det rimligt att antaga att illerstudien är av betydelse för licensavtalet och sannolikheten för ett avtal före våren kändes nu mycket liten. Aktiekursen fick sig en smocka och dessutom presenterades återigen ett förslag om företrädesemission. Vid nyårsskiftet var aktien nästan nere på 20kr igen, i stort sett där vi startade under 2009.

2011

Året startade likt 2010 i raketfart. En låg värdering och flertalet stora nyheter på ingång lockade mängder med investerare. Aktien steg kraftigt från 20-nivån och toppade under mars på 49,8kr. Emissionen fulltecknades med råge och det fanns i detta skede inte mycket som pekade på annat än en framgångsrik vår för företaget. Marknaden väntade på antingen ett resultat från illerstudien eller ett licensavtal för influensavaccinet. Till allas besvikelse levererades något de flesta som investerat i biotech fått erfara, nämligen besked om fördröjning. Utlicensieringen av influensavaccinet blev uppskjuten fram till hösten på grund av en försening i illerstudien. Detta blev proppen ur för aktien som på beskedet rasade över 20kr. Idag har kursen sjunkit ytterligare där aktien i fredags stängde på 22kr.

Framtid

Trots besked om att en försening i illerstudien har inget negativt uppkommit som kan påverka framtiden för företaget. Eurocine är långt fram i forskningen kring nasal vaccinering och har framgångsrikt genomfört en Fas I/II-studie i människa. Ett genombrott i aktien kommer med stor sannolikhet senare i år om alla bitar faller på plats men jag tror att sommaren och början av hösten blir en period i väntans tecken där aktiekursen är svår att sia om. Inget av vad jag kan finna pekar i dagsläget på att kursen ska upp kortsiktigt och vi aktieägare kan säkert få se kursen sjunka ytterligare några kronor vilket i sig inte är någon fara. Jag bedömer nedsidan som högst begränsad om inget negativt uppkommer eftersom det är relativt få med GAV på mycket lägre nivå än nuvarande kurs och där vi kan vänta oss förbättringar framöver. Min slutsats baserad på tillgänglig information- och från tidigare erfarenheter historiskt sett i aktien är att sommaren och början av hösten kan bli mycket lugn i svagt fallande trend men att Eurocine blir högst intressant igen senare i höst när resultat från illerstudien och licensavtal väntas.

Jag kommer följa utvecklingen i Eurocine Vaccines och återkommer här på Aktiegruppen när något av värde finns att rapportera!

/Sunseeker