Hansa Medical släpper positiva data för HMD-301


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

Idag släpptes ett pressmeddelande från Hansa Medical där bolaget berättade att de erhållit positiva data från den pågående studien för analysmetoden HMD-301. Resultatet finns i sin helhet publicerat i den vetenskapliga tidsskriften Critical Care Medicin (Volume 39, Issue 4, page 812-817). De data som presenterades innefattade en annan indikation än svår sepsis som studien huvudsakligen avser. Indikationen var bakteriell meningit, även kallat bakteriell hjärnhinneinflammation, och slutsatsen är att biomarkören HBP kan diagnostisera detta med hög precision.

Studien omfattade 174 personer varav 41 utvecklade bakteriell meningit och dessa patienter kunde urskiljas med en sensitivitet på 100% och en specificitet på 99,2%. Analysmetoden jämfördes med de laboratorietest som används idag och var med avseende på både sensitivitet och specificitet bäst för diagnostisering av patienter med bakteriell meningit.

Givetvis är själva forskningsresultaten som delgavs marknaden idag av stor innebörd men det är även viktigt att inse att denna indikation gör den potentiella marknaden för HMD-301 nästan 20% eller 150 miljoner kronor större (500 000 analyser á 300 kr) än vad min analys som släpptes häromdagen prognostiserar.

En annan sak som framgår i dagens pressmeddelande är att ”Hansa Medical har rätt till omfattande royaltybetalningar från Axis-Shield från försäljning av HBP-assays”. Att bolaget använder ordet omfattande tyder på att betalningarna befinner sig i de högre intervallen för vad som är realistiskt för royaltysatser. Detta innebär rimligtvis en royaltysats om minst 15% vilket innebär 50% högre intäkter än vad jag konservativt antagit i analysen.

Slutsatsen av dagens PM blir således att forskningen löper framgångsrikt och allting tyder på fortsatt framgång och att tidsramarna håller åtminstone för HMD-301. Man kan även konkludera att den potentiella marknaden är betydligt större än väntat kombinerat med att avtalet man redan signerat med Axis-Shield är mer fördelaktigt (gällande storleken på royaltysatsen) än mina tidigare antaganden.

Som avslutning vill jag poängtera att jag var i kontakt med ordförande Bo Håkansson i samband med att studien för HMD-301 startade och han utlovade då att kommunikationen med marknaden skulle bättras på avsevärt framöver. Sedan dess har flera nyheter kommit och jag tror bara detta är början.

/ Richard Kilander