Hansa Medicals nyemission garanterad till 100%


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

Idag kom ett glädjande besked för alla Hansa Medical-aktieägare. Den tidigare 61% garanterade nyemissionen är numera garanterad till 100% av ordförande och största ägare Bo Håkansson. Innan hade Bo via teckningsförbindelse bundit sig att teckna sina 42% av emissionen men nu har han även, via sitt bolag Farstorp Invest AB, ingått ett avtal att teckna resterande 58% om så behövs och följaktligen omfattas emissionen till 100% av teckningsförbindelse och garantiåtagande. Beskedet är otvivelaktigt positivt och ger en tydlig indikation på Bos tro om företaget och dess framtid.

Utöver informationen om teckningsgarantin offentliggjorde Hansa Medical idag prospektet för nyemissionen. VD Emanuel är fortsatt positiv till att forskningen ska falla väl ut samt att tidsramarna kommer att hålla. Ju närmare målen bolaget kommer desto viktigare är det att han tror att tidsplanen håller, då följaktligen risken för förseningar minskar.

Jag vill tipsa om den hearing med VD Emanuel som ägde rum i torsdags. Under den framkom ny information som även omnämndes i prospektet, nämligen att Hansa Medical har för avsikt att under 2011 ansöka och beviljas särläkemedelsstatus (orphan drug designation på engelska) för IdeS i Europa. Emanuel nämner även att bolaget planerar att ingå fler licensavtal för HBP-assay och i prospektet är han noggrann med att poängtera att Bio-Rad inte på något vis har ensamrätt på Hansa Medicals diagnostikmetod i och med deras optionsavtal med Axis Sheild.

Särläkemedelsstatus är en marknadsexklusivitet som varar i tio år. Det innebär att man får hjälp från myndigheten att få fram läkemedlet snabbare och effektivare. En klinisk Fas3-studie behöver till exempel inte vara lika omfattande. Det innebär även förbättrat patentskydd och marknadsrättigheter. Resultatet från ansökan väntas till hösten och detta är en stor trigger.

På torsdag den 26:e startar teckningsperioden samt handel med teckningsrätter. Handelsperioden pågår till den 9:e juni medan teckningsperioden pågår några dagar längre och är slut den 14:e juni.

/ Richard Kilander