Hansa Medicals nyemission övertecknad


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

Beskedet angående teckningsgraden var av god karaktär och utfallet blev att nyemissionen tecknades till 116%. Utav dessa tecknades 88% med stöd av företrädesrätt och resterande därmed utan företrädesrätt. Totalt hade det alltså anmälts intresse att teckna 28% av nyemissionen utan företrädesrätt. Bolaget tillförs därmed de 29 miljoner man efterfrågat och med stor sannolikhet var detta det sista ekonomiska tillskottet man behövde från investerarna.

Att nyemissionen övertecknades trots den då rådande situationen är ytterst positivt. När sista teckningsdag ägde rum stod aktiekursen hela 10% lägre än vad teckningskursen var vilket möjliggjorde billigare aktieköp än vad teckningspriset var. Trots detta valde alltså aktieägarna att teckna mer aktier än vad Hansa Medical efterfrågade vilket tyder på att ägarna har starkt förtroende för bolaget och vill se det lyckas.

Anledningen till nedgången som tog plats i samband med teckningsperioden var att storägaren Mikael Lönn sålde en del av sitt innehav. Detta pressade ned kursen avsevärt och borde rimligtvis också öka freefloaten i aktien när han nu sålt klart. Nyemissionen borde också se till att det i framtiden blir en högre omsättning men framförallt kommer det allt intensivare nyhetsflödet som väntar se till detta.

Eftersom Mikael dels bara sålt en mindre del av sitt innehav och för den delen inte heller är insider går det i alla fall dra slutsatsen att inget av negativ karaktär för Hansa Medical framkommit. Det är viktigt att komma ihåg att ordförande Bo Håkansson som är insider garanterade hela nyemissionen också. Detta hade han givetvis inte gjort om inte framtiden såg lovande ut för bolaget.

/ Richard Kilander