Komplettering till Redeyes uppdatering av Hansa Medical


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

I tisdags släppte analysföretaget Redeye en uppdatering av Hansa Medical som finns att läsa här.

Analysen är i stora drag väl genomarbetad men det finns en del saker som utelämnats och nedan följer en komplettering.

Redeye nämner att marknaden för svår sepsis beräknas växa men tar ej med detta i beräkningarna av framtida intäkter för projektet HMD-301. Hansa Medical har nyligen påvisat goda resultat för HBP som biomarkör för bakteriell meningit, där konkurrensen om möjligt är ännu sämre än för svår sepsis, och den potentiella marknaden med detta inräknat blir 500 000 analyser mer per år än vad Redeye räknar med. De har tyvärr utelämnat detta studieresultatet helt från sin uppdaterade analys.

Angående tidsramarna för HMD-301 så väntar sig Redeye studieresultatet i Q4 2011 följt av en registreringsansökan i H1 2012 och ett myndighetsbesked under H2 2012. Hansa Medical skrev i prospektet som släpptes för en vecka sedan: ”Om denna studie bekräftar resultaten i vår tidigare studie, står vi inför en produktlansering av en första version av HMD-301 i början av 2012.”. Detta, samt att man genomför studien med det rutinerade företaget Axis-Shield, stärker tesen om att Redeyes tidsplan kommer att visa sig vara felaktigt uppskattad.

Redeye tycker att Hansa Medical borde gjort en större nyemission för att finansieringen ska räcka tills dess att resultat för Fas1/2-studien för IdeS är klar. De räknar med att läkemedelskandidaten för anti-alpha-11 kommer att ge en milstensbetalning på 2 miljoner dollar vilket i sig är realistiskt och motsvarar ungefär ett halvårs finansiering av Hansa Medicals verksamhet. En sådan betalning innan bolagets pengar är slut skulle därmed vara tillräcklig för att nå dit Redeye vill.

Det finns givetvis minst en anledning till att bolaget valt att inte ta in mer pengar än de gjort. En anledning är med stor sannolikhet att finansiering kommer att ske på annat vis. Rimligtvis sker den via milstolpsbetalningarna för HMD-301 och anti-alpha-11 som kommer att vara mer än tillräckliga och betalas ut i god tid innan kassan tar slut. Hansa Medical har redan en aning om hur stora betalningarna kommer vara och de vet även på ett ungefär när i tiden de föreligger.

Utöver felaktigheterna för tidpunkterna i triggerlistan så saknas några punkter. Främst saknas fynd av en läkemedelskandidat för anti-alpha-11. Tidpunkten för detta är rimligtvis H1 2012, vilket är tidigare än vad Redeye räknar med, även om det rent hypotetiskt kan komma tidigare. Potentialen för detta fynd är givetvis hög då anti-alpha-11 är det projekt i Hansa Medicals portfölj med den största marknaden och en läkemedelskandidat är just vad som behövs.

I nyemissionsprospektet skriver Hansa Medical att de har som mål att ingå ytterligare licensavtal med marknadsetablerade diagnostikbolag under 2011 och 2012 för HBP-assays. Detta har (beroende på partnern och avtalets utformning) hög potential.

Den kanske viktigaste triggern som utelämnas är ansökan och beviljande av särläkemedelsstatus för IdeS som Hansa Medical räknar med under 2011. Beviljandet är en stor trigger men Redeye har av någon underlig anledning helt utelämnat särläkemedelsstatusen från sin analys. I beräkningarna för IdeS räknar Redeye med en toppförsäljning på 120 miljoner dollar. Hur de kommer fram till detta nämns inte men marknaden är flera miljarder och konkurrensen ytterst bristfällig så det vore intressant att få ta del av.

Utöver de befintliga projekten har Hansa Medical för avsikt att prioritera upp ytterligare minst en forskningsupptäckt under 2011 eller 2012. Potentialen är här helt beroende av den eventuella upptäckten.

Utöver ovanstående anmärkningar är analysen intressant och innehåller en hel del läsvärt inte minst om sepsis. Redeye har efter sina tämligen konservativa antaganden (t.ex. endast 60 miljoner i toppförsäljning för HMD-301) och beräkningar fått fram ett nuvärde på 11 kr per aktie och därmed en kortsiktig kurspotential på över 100%.

För den som vill ytterligare information om Hansa Medical så släppte jag en analys den 10:e maj som går att läsa här på Aktiegruppen.

Uppdatering 2011-06-04
Vid närmare granskning har Redeye dessutom både riskjusterat och använt ett högt avkastningskrav, vilket inte är ett korrekt sätt att räkna ut NPV. En branschtypisk WACC (avkastningskrav) på cirka 10% samt en riskjustering med sannolikheten för att projekten når marknaden hade varit rimligare. Hade Redeye gjort detta hade deras NPV, som tyvärr innehåller en del andra tvivelaktiga antaganden inte minst gällande toppförsäljningarna för både HMD-301 och IdeS, hamnat en bit över 20 kr istället för på 11 kr.

/ Richard Kilander