Ansvarsfriskrivning

 

Innehållet på sidan är baserat på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att aktiegruppen.se försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar aktiegruppen.se inte att  uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådda med att de framtidsutsikter som aktiegruppen.se prognostiserar i  analyser inte alltid kommer att infrias.

Analyser och annat material på aktiegruppen.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd att köpa eller  sälja enskilda aktier. Kom ihåg att all handel med aktier och andra typer av värdepapper medför stor risk, att investera kapital kan resultera i stora  förluster.