Om författare: Richard Kilander

Beskrivning:
Har handlat med aktier sedan barnsben och studerat finansmatematik på Chalmers Tekniska Högskola. Lever sedan några år tillbaka på avkastningen av mina investeringar som görs på relativt lång sikt. Har även en mindre del av portföljen för kortare affärer i spekulationssyfte.

Posts av Richard Kilander