Företrädesemission Archive

 • Hansa Medicals företrädesemission tecknades till 116 % och bolaget tillförs därmed 29 miljoner kronor.

  Hansa Medicals nyemission övertecknad

  Hansa Medicals företrädesemission tecknades till 116 % och bolaget tillförs därmed 29 miljoner kronor.

  Läs mer...

 • Idag kom ett glädjande besked för alla Hansa Medical-aktieägare. Den tidigare 61% garanterade nyemissionen är numera garanterad till 100% av ordförande och största ägare Bo Håkansson.

  Hansa Medicals nyemission garanterad till 100%

  Idag kom ett glädjande besked för alla Hansa Medical-aktieägare. Den tidigare 61% garanterade nyemissionen är numera garanterad till 100% av ordförande och största ägare Bo Håkansson.

  Läs mer...

 • Idag är sista dagen att köpa aktier som ger rätten att erhålla teckningsrätter. Att äga aktien vid stängning idag ger tre teckningsrätter per aktie och det krävs i sin tur fyra teckningsrätter för att få teckna en aktie till kursen 5 kr.

  Sista dagen innan NE i Hansa Medical

  Idag är sista dagen att köpa aktier som ger rätten att erhålla teckningsrätter. Att äga aktien vid stängning idag ger tre teckningsrätter per aktie och det krävs i sin tur fyra teckningsrätter för att få teckna en aktie till kursen 5 kr.

  Läs mer...